Husgrupper

Husgruppen är den lilla gruppen i vardagen.

I en husgrupp får alla som vill vara med. Om gemenskapen står på två ben är söndagens gudstjänst det ena benet och husgruppen det andra.

 

En husgrupp består av fem till tolv personer som träffas i hemmen regelbundet. De flesta husgrupperna möts varje eller varannan vecka. Man äter, studerar Bibeln, samtalar och ber tillsammans. Det finns ungefär 20 husgrupper och varje grupp har en eller flera ledare som ansvarar för samlingarna.

 

Efter söndagens gudstjänst får ledarna utskickat ett samtalsmaterial utifrån söndagens gudstjänst som består av predikans sammanfattning och några samtalsfrågor.

 

Varje husgrupp är unik och har sin rytm men den är en viktig del av den stora gemenskapen.

Välkommen med i gemenskapen!

 

 

 

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till:
husgrupp@varnamo.pingst.se 

eller kontakta församlingens
pastorer på 0370 - 207 50.