Internationellt Arbete
 

Värnamo Pingstförsamling engagerar sig inte bara lokalt men även globalt. Syftet med det internationella arbetet och kyrkans mission handlar om att spegla Jesus Kristus för världen.
Vi vill 
ge budskapet om Jesus vidare till andra människor i både ord och handling. Det är kärlekens budskap som på djupet kan förvandla en människas hela liv och tillvaro. Bibeln pekar tydligt på att mission är både kyrkans uppdrag och identitet.
Vi kan läsa om att Gud sänder sin son till jorden för 
att rädda oss (Joh 3:16) och sedan sänder han oss ut till världen för att ge budskapet vingar och för att alla människor ska kunna ta ställning (Joh 20:21; Matt 28:18-20).

Mission handlar också om att korsa gränser, såväl språkliga, geografiska som kulturella. Vår församling stödjer arbeten på ett flertal platser runt om i vår värld. Utöver mer långsiktiga insatser kan det också handla om att ge hjälp och bistånd
i akuta katastrofsituationer. Sociala insatser är en 
viktig gren i det internationella arbetet där människors hela livssituation lyfts fram. Syftet är att ge konkreta redskap för att kunna förändra svåra livsförhållanden och verka för en bättre tillvaro.

Vi arbetar aktivt utöver världen mot dessa fokusområden:


Europa
Församlingens engagemang i Europa koncentreras till de tre länderna Lettland, Rumänien och Spanien. I både Lettland och Spanien stödjer vi lokala församlingsarbeten och inriktar oss på de specifika behoven på plats. I Rumäninen bedrivs ett arbete bland utsatta romska barn för att ge dem en chans till ett bättre liv.


Asien
I Asien sker insatser inom en mängd skiftande områden i olika länder. Det kan handla om allt från hjälp till enkla byskolor där skolmaterial behöver köpas in, träning och stöd till nationella ledare eller bidrag till byggnationer.


Sydamerika
På den sydamerikanska kontinenten fokuseras arbetet till två länder, Argentina och Peru. I samarbete med lokala församlingar är vi engagerade i både social hjälpverksamhet och evangelisation.


Afrika
Etiopien och Omo-dalen är ett nytt område för vårt Internationella arbete där projektet ”Hearts and Hands” börjar ta form. Tanken är att just med både hjärta och händer kunna samarbeta för en bättre och rättvisare tillvaro för dalens invånare.


I vårt internationella arbete samarbetar vi med organisationer som IBRA www.ibra.se och ICBI www.icbi.se Tillsammans med Erikshjälpen www.erikshjalpen.se bedrivs en second-hand affär i Värnamo.

Församlingens internationella arbete planeras i Styrgrupp Mission. På hemmaplan sker olika aktiviteter för att synliggöra och stödja det internationella arbetet. Vi håller informationstillfällen där specifika platser och projekt lyfts fram. I Marta-gruppen sys och lagas textilier och församlingens volontärer packar och sorterar skänkta kläder. Detta skickas sedan till behövande områden.


På hemmaplan, i Värnmao

Varje lördag har vi internationellt 11 kaffe i Arken. Vi fikar och tränar samtidigt på det svenska språket och hjälps åt att förstå det svenska samhället. Ingen anmälan, bara att komma. Dessutom ses vi en tisdagskväll per månad hemma i ett hem sk "Välkommen hem" Mer info på plats eller här på hemsidan.

 


Vill du veta mer om vårt internationella arbete och vår mission? Vill du engagera dig?
Vill du stötta oss ekonomiskt? Hör gärna av dig!

 

Kontakt 


Pingstkyrkan Arken
Östra Pumparegatan 20
Växel: 0370 - 20750
Fax: 0370 - 477 88

Epost mission@arkenvmo.se