Samtala med någon...

 

Alla hamnar vi någon gång i situationer då vi behöver stöd och hjälp. I Värnamo Pingstförsamling finns det människor som gärna vill möta dig i samtal. Det handlar inte om psykolog- eller kuratorsamtal, utan om själavårdande samtal för att hjälpa dig en bit på din livsvandring. Alla människor som erbjuder samtalsstöd har gett tystnadslöfte och det man samtalar om stannar där. 

Kontakta vårt samtalsstöd:


 

Telefon: 0370-207 49