Välkommen till Blomsterängens förskola!


Vi är en kristen fristående förskola med Pingstförsamlingen Arken som huvudman. Vi har funnits sedan 1988, först i en villa på Blomstervägen, 1996 flyttade vi till Arkens nybyggda lokaler. 2001 öppnade vi ytterligare en avdelning i den gulla villan intill Arken. Förskolan består idag av två avdelningar, Arken och VillanVi är 3 anställda på varje avdelning, förskollärare och barnskötare. Vår mat lagas i Cafe Duvan.

  

 


Målsättning

Att barnen ska utvecklas till trygga och harmoniska människor som visar hänsyn och känner ansvar. Att de ska utveckla sin kreativitet och personlighet. Att stimulera barnen inom områderna motorik, språk, matematik, natur och teknik.
Att barnen ska få del av vårt kulturarv som traditioner, högtidsfirande, musik, ord och bild.  

 

Skollag och Lpfö
Vår verksamhet lyder under skollagen och vi arbetar utifrån Lpfö 98/10 när vi planerar vår verksamhet. 
(läroplan förförskolan)


Profilering
De demokratiska värderingar vi har i vårt samhälle överensstämmer och bygger till stor del på kristna värderingar. Det vi gör konkret är t ex att vi ber bordsbön, använder böcker, sånger med kristet innehåll och berättar bibelberättelser.


 

 

Öppettider

 mån-fre 6.30-18.30


Adress & telefonnr


Arken
Ö Pumparegatan 20,
331 31 Värnamo
0370-207 47


Villan
Ouchterlonygatan 34 
331 31 Värnamo 
0370-207 48


Förskolechef

Elisabeth Edlundh
0370-207 47 
Klicka här för att skicka 
ett meddelande till Elisabeth


Besök
Välkommen att besöka oss, 
ring gärna innan så bestämmer 
vi en tid som passar.


Söka plats
Du söker plats hos oss via
kommunens e-tjänst Dexter,
eller tar du kontakt 
med placeringsassistent: 
Pernilla Svensson,
0370-37 78 57

Länk till Dexter